Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) обявява конкурс по програма Младежка банка.

В конкурса могат да участват неформални младежки групи съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години, както и неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над  30 000 души, заинтересовани да изградят младежка банка. По програмата могат да кандидатстват и вече съществуващи младежки банки.

Ако младежката група не е регистрирана, то тя трябва да намери организация-посредник, която да получи финансирането от тяхно име.

Документите за кандидатстване изпращайте на електронна поща wcif@wcif-bg.org

Краен срок за кандидатстване за грантове за развитие за следващия 12-месечен период: 18 часа на 10 март 2015 г.

Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин, на друг електронен адрес или извън крайния срок на конкурса.

Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община). Младежите, участващи в банката се подбират с конкурс от организацията-домакин; най-често те са от средни училища или студенти в университет на възраст между 14 и 25. В много случаи младежките банки сами набират средства от частни дарители, които впоследствие разпределят. Младежките банки са широко разпространени в Европа днес - в повече от 15 страни - и изследвания на тяхното въздействие показват, че те съдействат за развитието на младежко лидерство и имат широк положителен ефект върху общностите като цяло.

През 2014 година в България работят 11 младежки банки.

Всички необходими документи за кандидатстване и указанията на конкурса ще намерите в прикачените файлове.

Сподели!