Включете се в конкурса като изпратите необходимите формуляр и бюджет за кандидатстване до 25 май 2016 г.

Младежка банка е екип от млади хора, които набират средства от местни дарители и финансират младежки идеи на конкурсен принцип. Младежките банки работят като част от НПО или в партньорство с НПО, което е техен ментор и посредник.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), чрез програма „Младежка банка“ обучава младежки лидери в създаване и управление на дарителски програми „от младежи за младежи“. ФРГИ предоставя средства за организационно развитие, обучения, обмен на опит и добри практики, както и ноу-хау на НПО с опит в работата с младежи, които желаят да изградят младежка банка в своя град.

В конкурса по програмата могат да участват неформални младежки групи съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години, както и неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над  30 000 души, заинтересовани да изградят младежка банка. Ако младежката група не е регистрирана, то тя трябва да намери организация-посредник, която да получи финансирането от тяхно име. За едно населено място може да се кандидатства с повече от  една идея/предложение за Младежка банка, като ФРГИ си запазва правото да направи избор само на една.

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени Формуляр за кандидатстване  (формат Word) и Формуляр на бюджет (формат Excel) на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org. Необходимите документи ще откриете приложени по-горе. Изпращайте попълнените формуляри на посочения адрес не по-късно от 25 май 2016 г. Повече информация за начина на кандидатстване ще намерите в приложените по-горе указания. Одобрените проекти ще бъдат обявени на 10.06.2016 г.

През 2015 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепи 13 младежки банки от цялата страна. Научете повече за работата им и какво мотивира младежите да бъдат част от програмата от сайта Младежка банка България

Сподели!