Моделът „младежка банка“ осигурява активно включване на младите хора в обществения живот, дава им възможност да се запознаят с проблемите в общността и да идентифицират съществуващи възможности за развитие.

За втора поредна година, фондация ”Работилница за граждански инициативи” ще подкрепи развитието на младежката филантропия чрез финансиране развитието на мрежа от Младежки банки в страната, като част от програмата за развитие на обществените фондации. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондации „Чарлз Стюарт Мот“ и „Америка за България“. Младежката банка е организация, която се управлява изцяло от младежи и се занимава с набиране на средства и разпределянето им за финансиране на проекти в младежката сфера. 

Крайният срок за кандидатстване за грантове за развитие за следващия 12-месечен период изтече на 15.09.2013 г. 

 

Сподели!