Фондация ”Работилница за граждански инициативи” ще подкрепи развитието на младежката филантропия чрез финансиране развитието на мрежа от Младежки банки в страната, като част от програмата за развитие на обществените фондации. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондации „Чарлз Стюарт Мот“ и „Америка за България“. Младежката банка е организация, която се управлява изцяло от младежи и се занимава с набиране на средства и разпределянето им за финансиране на проекти в младежката сфера. 

Сподели!