Подкрепя опазването на културното материално, нематериално и природно наследство на България. 

Програма „Живо наследство“ към едноимения фонд е най-дългогодишната програма на ФРГИ.

Опазването и популяризирането на местното културно наследство, включително и в отдалечени географски райони на страна е най-добрият и дългосрочен резултат, постигнат чрез финансиране на проекти. Целта на програмата и през 2013-2014 г. е чрез подкрепата на местни инициативи да се насочва вниманието на общността към забравени или малко известни обичаи, традиции и ритуали. Важна стъпка в постигането на резултати е начинът, по който организациите успяват да осъвременят културното ни наследство и да привлекат млади хора.

В рамките на програма 2013-2014 г. кандидатстваха 164 организации от цялата страна, като одобрени за финансиране бяха 21. Общата сума отпусната от ФРГИ е 76 678,32 лева.

„Чрез програма "Живо наследство" и проекта, който ФРГИ финансира, възстановихме традиционни кулинарни умения. Освен, че в дейностите по проекта ангажирахме по-възрастните жени в селото, привлякохме и младите хора. Чрез интернет популяризирахме стари рецепти, песни и фолклор от местното културно наследство“, споделя Димитринка Гетова, Секретар НЧ „Зора – 1990“, с. Победа и ръководител на проекта „Вкусът на детството – хляб, мляко и песен – за вековете“. Финансиран по програма „Живо наследство“ 2013-2014 г.

Ние помогнахме този проект да се случи, ако вие припознавате своите кауза и цели тук, дарете, за да продължим да подкрепяме проекти по фонд „Живо наследство“.

Сподели!