Фондация „Работилница за граждански инициативи” обявява конкурс за финансиране на проекти по програмата „Живо Наследството” 2008.

Фондация „Работилница за граждански инициативи” обявява конкурс за финансиране на проекти по програмата „Живо Наследството”.

Програмата “Живо Наследство 2008” е насочена към подкрепа на инициативи за опазване, развиване и популяризиране на местното културно материално и нематериално наследство с активното участие на местните жители. За втора поредна година програмата се реализира с финансовата подкрепа на Еврофутбол по проект„Печелиш и помагаш”.

Освен опазването и развиването на местната традиционна култура, програмата има за цел да мотивира и обедини гражданите при изпълнението на тези инициативи, които ще се основават на принципа на доброволното участие и партньорство.

Допълнителен акцент в програмата ще бъде привличането на млади хора, които да бъдат ангажирани с проучването, опазването, развиването и популяризирането на местното културно наследство.

Програмата ще се осъществява в различни части на България, за да се представи широко разнообразие от специфични местни условия, идеи и възможности, свързани с опазване и развиване на местните културни традиции.

В рамките на програмата ще бъдат финансирани около 10 проекта на стойност до 5000 лв. Очаква се по-голямата част от финансираните проекти да търсят финансиране до 3000-3500 лв.

Проектите ще трябва да бъдат осъществени за срок до 7 месеца в периода от началото на април до края на октомври 2008 г.

Крайният срок за кандидатстване е 10.03.2008 г.

Общи условия и указания за кандидатстване.


Ако след прочитането на Указанията и Формуляра имате допълнителни въпроси, може да ги зададете на електронен адрес wcif@wcif-bg.org или на телефони: 954 97 15 и 954 98 47.

Сподели!