Фондация „Работилница за граждански инициативи” обяви конкурс за финансиране на проекти по програмата „Живо наследство” 2007.

Фондация „Работилница за граждански инициативи” обяви конкурс за финансиране на проекти по програмата „Живо наследство” 2007.

Програмата “Живо Наследство 2007” е насочена към подкрепа на инициативи за опазване и представяне на местното фолклорно и нематериално наследство с активното участие на местните жители.

Освен опазването и развиването на традициите, програмата има за цел да мотивира и обедини гражданите при изпълнението на тези инициативи, които ще се основават на принципа на доброволното участие и партньорство.

Допълнителен акцент в програмата ще бъде привличането на млади хора, които да бъдат ангажирани с проучването, опазването и популяризирането на местното културно наследство.

Програмата ще се осъществява в различни части на България, за да се представи широко разнообразие от специфични местни условия, идеи и възможности, свързани с опазване и развиване на местните културни традиции.

В рамките на програмата ще бъдат финансирани около 10 проекта на стойност до 4000 лв. Очаква се по-голямата част от финансираните проекти да търсят финансиране до 2500-3000 лв.

Проектите ще трябва да бъдат осъществени за срок до 5 месеца в периода от началото на юли до края на ноември 2007 г.

Крайният срок за кандидатстване е 04.06.2007 г.

Общи условия и указания за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване

Ако след прочитането на Указанията и Формуляра имате допълнителни въпроси, може да се обърнете към Юрий Вълковски (мениджър “Финансирания“) или Мария Петрова (офис-мениджър) на телефоните на ФРГИ или на електроните адреси: yvulkovsky@wcif-bg.org и wcif@wcif-bg.org.

 

Сподели!