ФРГИ чрез фонд “Живо наследство” има ангажираност да подкрепи местни инициативи, които са насочени към опазването и представянето на местното фолклорно и нематериално културно наследство.

За трета поредна година ФРГИ с подкрепата на Фондация Америка за България и за 8 пореден път  ще осъществи програма „Живо наследство“. Програмата е насочена към възстановяване и оживяване на материалното и нематериално културно наследство в различни населени места  на страната. С финансовата подкрепа на ФРГИ, представители на над 140 малки  общности от цялата страна придобиха умения за съхраняване на културно-историческото наследство, за оживяването му, за популяризирането му с оглед на местното устойчиво развитие и за свързване на културното наследство и масовата култура чрез създаване на условия за лесен достъп на гражданите до източниците на съхранение на културното наследство.

Подкрепени от ФРГИ проекти получават сериозна популризация, доказателство за което е изборът на публиката в конкурса "Чудесата на България" за нематериално културно наследство, където първото място бе дадено на проекта от Куртово Конаре, изработващи кукли от царевична шума.

Задачите на програма „Живо наседство“  са:

  • Да постигне положителна практическа промяна в живота на гражданите, включително  и да създаде възможности за местно икономическо развитие като ги поощрява да развиват собствени инициативи, свързани с опазването и оживяването на местното културно наследство;
  • Да създаде условия за разпространение на културното наследство и свързването му с гражданите чрез съвременните информационни технологии.
  • Да създаде адекватни на местните условия модели за запазване и оживяване на  културно наследство,  основани на участие и партньорство на гражданите, разработени с активното участие на самите граждани;
  • Да изгради знания и умения у отделни граждани, местни неправителствени организации и представители на местната власт при изпълнението на устойчиви инициативи за запазване и оживяването на местното културно наследство, основани на доброволно участие и партньорство;
  • Да предостави възможности за развитие на младите хора чрез участието им в различни инициативи по опазване на местното наследство;
  • Да фасилитира процеса на събиране на местен потенциал и развитие на местна общностна мотивация и умения за подобряване и промяна на средатa чрез мобилизиране на местен ресурс и преодоляване на зависимостта от външни ресурси;
  • Да развие гражданското доброволчество, като неизползван досега ресурс за опазване и оживяването на местното културно наследство.
  • Да изгради критична маса от силни и обединени заинтересовани страни, които споделят ценностите, принципите и подхода на проекта.

 

“Живо наследство” ще постигне своите цели чрез финансиране на малки инициативи, разработени от различни групи от жители на различни населени места в страната, както и чрез фасилитиране на процес на гражданско участие в решаването на местни проблеми и изграждане на партньорства между представители на местната администрация, местния бизнес и отделните граждани или местни инициативни групи.

Повече за програмата и фондовете за финансиране, може да научите от указанията за кандидатстване. Може да изтеглите и формуляр за кандидатстване.

 

 

Сподели!