ФРГИ обявява нов конкурс за кандидатстване на организации по програмата "Живо наследство" до 6 декември, 2013.

ФРГИ обявява нов конкурс за кандидатстване на организации по програмата "Живо наследство" до 6 декември, 2013.  Очакваме вашите проекти, насочени към опазването и представянето на местното фолклорно и нематериално културно наследство.

Повече информация за кандидатстване и формуляри можете да намерите тук.

Сподели!