От 6 април гости и жители на град Сливен могат да посетят пътуващата изложба „Пазители и традиции“ в зала „Май“ на Община Сливен. Изложбата включва 20 снимки, представящи забравени традиции, обичаи, празници и фестивали от миналото на българина. Автор на снимките е фотографът Радич Банев.

Изложбата „Пазители и традиции“ дава отговор на въпроса кои са съвременните пазители на традициите,  защо е важно да пазим културното наследство и прави ли ни това по-модерни граждани.

Фотографиите са вдъхновени от 20-те проекта, подкрепени  през 2014 година по програма „Живо наследство“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Всеки един от проектите цели съхраняване на културното наследство от различни райони на страната.

До момента пътуващата изложба е видяна от над 70 000 души в София, Кюстендил, Шумен, Добрич, Бургас, Варна, Слистра, Търговище, Ловеч, Стара Загора, Хасково и селата Бистрица, Пожарево, Победа, Бърдарски геран, Сейдол, Ясен.

Снимките, включени в изложбата са направени по време на фестивала „Живо наследство 2014", организиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в рамките на едноименната програма.

Повече за проектите, реализирани по програмата, можете да научите от виртуалния музей „Живо наследство“.

Сподели!