Осигурява дарение на лецензиран софтуер на български неправителствени организации и читалища

TechSoup България е единствената програма у нас за технологични дарения за НПО, читалища и обществени библиотеки. Програмата е ориентирана изцяло към неправителствените организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа. Програмата стартира у нас през 2009 г. в резултат на партньорството между базираната в Сан Франциско организация TechSoup Global и Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ).

TechSoup България подкрепя гражданските организации като инвестира в административния им капацитет, като по този начин се повишава качеството на работата им и се улесняват комуникациите им. Най-важната полза от програмата е възможността организациите да намалят разходите си за технологични продукти и да инвестират спестените средства в работа за постигане на мисията им.

Платформата предоставя продукти на следните компании, лидери на технологичния пазар: Microsoft, Adobe, Autodesk, Semantec Desktop, SemantecEnterprise,Tableau, Bitdefender, CleverReach, Verits. През 2016 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи" привлече и първия български дарител в програмата - Суперхостинг. Предвижда се броят на компаниите, които даряват продуктите си чрез платформата да се увеличава. Даренията се осъществяват през сайта: www.techsoup.bg 

TechSoup България  сътрудничи и на Google в програмата им за организации в обществена полза, като валидира кандидатстващите организации за програмите: AdGrants, YouTube for Nonprofits и Google Apps. 

От старта на програмата до момента над 700 граждански организации от цялата страната са получили повече от 1000 лицензирани продукта, чиято пазарна цена надвищава 1,5 млн. лева.  

Важни промени в програмата на Microsoft за дарения на софтуер чрез TechSoup

Научи повече


Изтегли логото на TechSoup:

techsoup.pngСподели!