Фондация „Работилница за граждански инициативи" непрекъснато се стреми да предоставя полезни ресурси и подкрепа на неправителствените организации у нас, за да работят по-ефективно за своите каузи, целеви групи и общности. Всеки ден търсим нови възможности и полезни материали, които да споделяме с общността, за да осигурим нужната подкрепа и да вървим заедно напред към по-доброто бъдеще. Такава е целта и на настоящата ни поредица с #ПолезниРесурси за НПО.

В Интернет пространството съществуват безброй възможности и инструменти, от които представители на НПО-та могат да се възползват напълно безплатно. Ще споделим с Вас част от тях, защото смятаме, че биха подобрили Вашата работа като гражданска организация.

Google for Nonprofits e създаден за организации с нестопанска цел. Google предлага безплатни услуги, като професионални имейл домейни, видео срещи за до 100 души, 30 GB облачно хранилище на потребител, осигурява сигурност и поддръжка. Освен това квалифицираните организации с нестопанска цел могат да получат еквивалент на 10 000 реклами в натура чрез Google. Намерете всички подробности за тези безплатни услуги тук.

Canva е безплатна онлайн платформа за графичен дизайн, която гражданските организации могат да използват за създаване на разнообразни маркетингови материали - инфографика, презентации, плакати, дигитална реклама и др. Нестопанските организации могат да се регистрират, за да получат безплатен достъп до премиум функциите на платформата, включително 420 000 шаблона, 75 милиона изображения, 3000 шрифта и др.

На следния линк можете да кандидатствате за безплатен премиум достъп като неправителствена организация.

TechSoup е широко разпознаваема платформа сред българските неправителствени организации. Тя е единствената платформа у нас за технологични дарения за НПО, читалища и обществени библиотеки. Безплатна за ползване, осигурява дарения на софтуери, отстъпки при покупката им, достъп до хардуерни продукти, валидация за получаване на финансови дарения, знания и умения за повишаване на компетенциите на членовете на екипите на гражданските организации по теми, свързани с технологиите и ефективното им използване и други. Тази подкрепа освобождава ценен ресурс на гражданските организации, а спестените средства могат да бъдат вложени в значимите каузи, по които те работят.

Платформата е ориентирана изцяло към неправителствените организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа.

Hubspot е маркетингова платформа, която предлага услуги за увеличаване на потенциалните клиенти, ускоряване на процеса по набиране на средства, организиране и систематизиране на дейности или изграждане на уебсайт. Организациите с нестопанска цел могат да я ползват напълно безплатно. Независимо дали искате да намерите нови последователи на Вашата кауза или да ангажирате отново Ваши членове, платформата ще Ви помогне да управлявате най-важните дейности за вашата организация.

Очаквайте още ресурси съвсем скоро!

Сподели!