Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като част от глобалната мрежа за технологични дарения на НПО – TechSoup, провежда проучване на дигиталните нужди на неправителствените организации в страната. Станете част от международно “i____internet" изследване и споделете с нас от какво се нуждае Вашата организация, за да подобри своята работа в дигитално отношение. Вашите отговори ще ни помогнат да си изясним къде съществуват различия и нужда от подкрепа, с какви предизвикателства се сблъсквате във Вашата работа и как бихме могли да Ви бъдем полезни! Попълнете проучването тук.

Дигитализацията се развива с все по-бързи темпове в световен мащаб. Последните години свикнахме да се адаптираме към непредвидими обстоятелства и ситуации, предизвикани от пандемията от COVID-19. На много от нас ни се наложи да дигитализираме значително работния си процес, за да съумеем да съхраним дейността на нашата неправителствена организация.

Факт е обаче че последствията от световната пандемия повлияха негативно и изсветлиха проблемите с дигиталното неравенство между различните организации у нас и по света, доказвайки значението на съвременните технологии. Всички промени в последните години доказаха важността за НПО-тата от равен достъп до интернет, както и от това да притежават набор от полезни инструменти и умения, за да участват пълноценно в съвременния дигиталния свят.

Проучването “i____internet" има за цел да установи конкретните нужди, да разбере какви са предизвикателствата, с които организациите трябва да се справят ежедневно, да определи какви ресурси и инструменти са необходоими, за да подобрят тяхната дейност.

Инициатори на изследването са ConnectHumanity и TechSoup и се реализира с помощта на международната партньорска мрежа на TechSoup Global и TechSoup Europe, част от която е и Фондация "Работилница за граждански инициативи".

Попълването на анкетата отнема около 15 минути. Резултатите са анонимни и данните ще се представят само в обобщен вид. Всички данни, събрани в това проучване, ще бъдат използвани единствено за целите на изследването и в съответствие с политиката за поверителност на TechSoup.

ℹ️Научете повече и попълнете анкетата тук https://survey.alchemer.com/s3/6954334/i-internet-survey-bulgarian

Сподели!