Asana е онлайн софтуер за управление на съвместна работа, който подпомага работата между екипите и им позволява да координират и управляват своята дейност. Asana позволява на гражданските общности, които са отдадени на различни каузи, да синхронизират по-лесно своята работа и по този начин да си освободят време за реализирането на нови идеи и проекти, както и да изпълняват задачите си в срок. Платформата предразполага към бързо и лесно сформиране на планове и приоритети сред екипа. Всички имат еднакъв достъп и видимост до цялата актуализирана дейност на организацията, което мотивира следенето на крайни срокове и задаване на нови цели по календар.

Освен това, Asana може да бъде ползвана навсякъде, където има достъп до интернет, а това позволява максимална гъвкавост на целия екип.Чрез различните планове, екипите могат да си сътрудничат от всяко място с помощта на уеб и мобилното приложения на Asana.

От днес, 10 септември, неправителственитe организации могат да се възползват от нова, по-ниска административна такса на платформата Asana. Новата такса е в размер на 39 евро за една година. Софтуерът е достъпен за поръчки в сайта на платформата за технологични дарения на неправителствени организации, TechSoup България

TechSoup България е единствената програма у нас за технологични дарения за НПО, читалища и обществени библиотеки. Програмата е ориентирана изцяло към неправителствените организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа. Програмата стартира у нас през 2009 г. в резултат на партньорството между базираната в Сан Франциско организация TechSoup Global и Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ).

Сподели!