Обучението се проведе в периода 30 май - 3 юни 2022 г. във Виена, Австрия 

Част от екипа на Фондация "Работилница за граждански инициативи"/ФРГИ/ - Симона Бондикова - Директор "Дарителски програми" и Петър Андреев - координатор "Програми", взеха участие в 3-дневно обучение по програма Еразъм + на тема "Изграждане на онлайн образователна програма". Обучението се проведе във Future Learning Lab (FLL), Daumegasse 5, 1100 Виена в периода 31 - ви май - 2-ри юни 2022 г. Обучението беше организирано в рамките на мрежата от организации, предоставящи технологични ресурси за НПО - TechSoup Европа и съфинансирано от програма "Еразъм+" на Европейския съюз. То беше съсредоточено върху подобряването на програмите за обучение на възрастни и съответно върху осигуряването на по-добри програми, платформи и материали за онлайн обучение за възрастни обучаеми от НПО.

Участниците научиха и обмениха идеи за това как да разработват и предоставят образователни дейности за неправителствения сектор с различни нива на техническо и цифрово ноу-хау. Участниците, които представляваха организации, предоставящи онлайн обучение от 7 европейски държави, представиха напредъка в разработването на своите онлайн курсове, уебинари, онлайн консултации и др. Идеята беше да се даде възможност на техните екипи за обучение да подобрят своите обучителни програми, като включат нови ефективни и въздействащи дейности за онлайн/офлайн обучение.

През първия ден на мобилността, участниците работиха върху картографирането на опита на партньорите в предлагането на онлайн образование. Идентифициране на форматите, темите и инструментите за онлайн обучение. Обсъдиха също така принципите на онлайн обучението и какво прави онлайн обучението ефективно. 

Следващите два дни бяха посветени на проектирането и изпълнението на програми за онлайн обучение за възрастни с акцент върху дизайна на инструкциите, подбора на съдържание за онлайн обучение, методологията за локализация в онлайн обучението. Те разгледаха подробно и платформата Hive Mind за създаване на самостоятелни курсове като казус.

photo2.jpg

Обучението бе особено полезно за ФРГИ. Екипът на Фондацията засилиха компетенциите си като преподаватели и обучители на възрастни по отношение на онлайн и иновативни инструменти и подходи за обучение и подобриха способността си да създават ефективни учебни програми, които насърчават активното участие и ангажираност на възрастните обучаеми. И двамата изразяват задоволството си и увереността си, че ще могат да определят как да подобрят методите на обучение и образователното съдържание, предлагани на НПО в България.

Сподели!