Подкрепя развитието на деца и младежи в риск, чрез приемане и надграждане на силните им страни. 

През 2015 г. Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето подкрепи 18 организации от цялата страна да  използват силните страни на деца и младежи в риск за тяхната интервенция и придобиване на умения за справяне с трудности.

Програмата осигурява финансиране и опит за реализирането на инициативи, при които се признава способността на децата да правят избор и да вземат решения в трудни моменти, в които децата участват активно и които показват разбиране, че  децата не са безпомощни, а могат да работят активно за промяната в своя живот.

Програмата има две основни цели: да развие у децата и младежите самоувереност и умения за справяне с трудности и да развие у възрастните умения да оказват подкрепа на деца и младежи, живеещи в трудни условия.

Основните принципи, на които се основава програмата са: опазване правата на децата, детско участие, недискриминация, в най-добрия интерес на детето, зачитане и надграждане на силните страни, устойчивост, ефективност и ефикастност.

Подкрепените 18 проекта стартираха през месец декември 2015 г. и ще продължат до декември 2017. Всики те бяха избрани след конкурс, който се реализира през 2015 г. в периода август-октомври на два етапа. В първия етап – представяне на идейно предложение се включиха 60 организации от цялата страна. До втори етап – представяне на проектно предложение, бяха допуснати 41 организации от всички кандидатствали.

Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“  с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“. 

Сподели!