През периода 2015г.- 2017г. Сдружение „Училищно настоятелство на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“– гр. Видин” реализира проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“. В проекта взеха участие тридесет и пет ученици: двадесет ученици в риск и десет ментори, петима учители и петима родители. Проектът се реализира по програма „Детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“.

По проекта бяха реализирани различни дейности и инициативи, насочени към развитието на силните страни на младите хора. Проведени бяха три обучения за менторство, форум театрални техники и театрална сценография. В рамките на проекта бе сформирано театрално студио „Форум театър - Математическата“, което по време на творческите работилници разработи 8 сценария за форум театрални представления. Участниците в студиото изнесоха тринадесет представления пред ученици в различна възраст от Видин, Брегово и Белоградчик. Учителите, участвали в проекта, приложиха форум театралните техники в часовете по български език и литература и часа на класа. В края на проекта бе проведена Кръгла маса на тема: „Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на деца в риск“, където видинската общественост бе запозната с „Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ и самия проект.

В резултат от проекта учениците развиха своите социалната и емоционална интелигентност, формираха функционална грамотност и активност на учениците в усилията им за подобряване на собствения живот. Ето как определят резултатите от проекта част от участниците:

Темира: „Станали сме по-толерантни към околните, по-търпеливи.“

Дева: „Уверени сме в собствените си възможности.

Цвети: Придобихме умения за работа в екип.“

Мира: Научихе се как да се справяме с конфликти.

Симона: Имахме толкова различни и вълнуващи преживявания по време на проекта! Станахме по-отворени за нови идеи и инициативи.

Емили: Открихме в себе си много качества, които не знаехме, че притежаваме!

Анализът на постиженията на участниците в проекта показа, че е намален броят на отсъствията на децата от целевата група, повишил се е успехът им, те са започнали да участват в живота на училището, някои от тях са станали лидери в класовете си и вече изпълняват ролята на ментори в студиото, което набра нови членове от по-малките ученици.“, коментират от училищното настоятелство.

Две години след старта на проекта от настоятелството са убедени, че методите „Форум театър“ и „Менторство“, използвани в неформалното образование, имат своето място и приложение в традиционното българско училище. Категорични са, че децата имат силни страни, ресурси и капацитет за справяне със сложни житейски ситуации, които трябва да се открият и да се стимулира тяхното развитие. Като важен извод от проекта посочват също, че ролята на Училищните настоятелства в училищата трябва да се увеличи и задълбочи.

Припомняме, че през 2015 г. ФРГИ подкрепи общо 18 проекта по програма „Детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“. Проектът на Сдружение „Училищно настоятелство на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“– гр. Видин” е един от 16-те, които приключиха през месец ноември 2017 г. Останалите два ще приключат през март следващата година.

Сподели!