Конкурсът е насочен към организациите, подкрепени от ФРГИ по програмите за детско и младежко развитие

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) стартира конкурс за кампании, които да популяризират подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. ФРГИ очаква предложените инициативи да създават нагласи и да се опитват да постигнат промяна на подходите за работа с деца и младежи, както и да създават предпоставки за натрупване на знания и създаване на умения.


Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да участват организации, финансирани по двете програми за детско и младежко разивтие на Фондация „Работилница за граждански инициативи“: Програма „Дъга“ 2015-2017 и Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето.


До кога може да се кандидатства?

Крайният срок за кандидатстване е 3 април 2017 г.


Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на:

  • Формуляр за кандидатстване
  • Декларация
  • Формуляр за бюджет на кампанията
  • Автобиографии на ключови експерти (не е задължително)

 Документите се изпращат на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org до 3 април 2017 г.


 Подкрепени ще бъдат кампании, които:

  • Демонстрират креативност и иновативност;
  • Използват технологични решения за реализиране на кампанията;
  • Показват добро познаване на целевите публики и са дефинирали конкретни послания към тях;
  • Оказват влияние върху поведението на представители на различни целеви публики или институционални практики

  

Сподели!