На 09.05.2017 г. учениците от клубове „Пея и танцувам“, „Театрално студио“, „Приложно изкуство“, „Гражданско образование“ и „Млад дебатьор“ при ПГ по икономика изиграха спектакъл пред училищната общност на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Царев брод. Чрез съчетаване на музика, слово и танц учениците показаха колко много са постигнали по време на участието си в клубовете по интереси.

С етюда си „Мисия европеец“ младите театрали съживиха образа на нашенеца, който тръгва из Европа, но не с цел да я открие, а да покаже себе си, което в повечето случаи е комично. Чрез актьорската игра, младежите показаха, че да си европеец значи да си част от цялото без да загубваш представата за своето.

Резултатите, които показват учениците в процеса на работа и при публичните представяния, са постигнати благодарение на прилагането на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето.

Екипът, работещ по проекта, заложи на качества като трудолюбие, упоритост и желание за развитие, наблегна на силните страни на личността и резултатите не закъсняха. Работата в клубовете по интереси доведе до развитие на талантите, самочувствието и самоувереността на учениците. Те развиха умения за справяне с трудности, работа в екип, инициативност и самостоятелност.“, споделят от сдружение Училищно настоятелство при Професионална гимназия по икономика, които реализират проекта Училището е при нас!“, вече втора година.

Идеята на проекта е да се развият силните страни на децата, повечето от които са от малките населени места, за да се подпомогне тяхната адаптация.

В началото преценихме, че учениците ще се чувстват по-добре, ако участват в клубове по интереси, съвместно със свои съученици от града. Изборът на дейностите изцяло бе съобразен с техните желания. Участниците в клубовете имат възможност да дават предложения, да споделят чувства и преживявания, да си сътрудничат и помагат.“, споделят от сдружението.

Според тях за да се постигне цялостен ефект от работата им е необходима подкрепата на родителите, включително разширеното семейство, съседи, приятели, цялата местна общност. Ето са предвидени представителни изяви и в малките населени места, откъдето са и самите ученици. Тези изяви са съпроводени и с кратки дискусии с родителите с цел повишаване на техния родителски капацитет и възможността за обратна връзка.

Важно е всички, с които младежите общуват, да виждат техния потенциал и да подпомагат развитието им. Подкрепата на силните страни на учениците, оказана от техните близки, създава една здравословна среда по отношение на израстването им като способни и активни млади хора.“, категорични са от училищното настоятелство.

Проектът „Училището е при нас!“ е един от 18-те, които Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепи през 2015 г. по програма „Детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“. Програмата се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

Сподели!