ФРГИ събра на едно място 86 представители на гражданските организации, които подкрепя, по време на Годишната среща „Извънредни уроци – как работим за силните страни на детето“. Срещата се проведе на 14 юли в София и премина под формата на кръгла маса. Освен поле за обмяна на опит и добри практики, събитието вдъхнови участниците за нови идеи и партньорства и беше още един повод за равносметка на постигнатото в сферата на детското и младежкото развитие.

В последните две години 80 % от финансиращите ни програми са насочени към развитието на деца и млади хора и се основават на подхода за развитие на силните им страни. Темата на тази среща дойде от рубриката на Мария Чернева в БНТ - с видеа, които тя засне за част от подкрепените проекти. Харесахме тази тема, защото ние с вас в неправителствения сектор обичайно работим в извънреден режим. Покриваме дефицити в образователните или социалните политики, партнираме на институциите в тяхната основна роля на отговорни за местното развитие, учим едни от други. Затова в срещата сме поканили представители на законодателната и изпълнителната власт, които също като нас ежедневно работят с проблеми и нужди на деца и млади хора“, с тези думи срещата откри Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

В първият панел „Държавната политика на ход“ се включиха Надя Клисурска, народен представител в 44-то Народно събрание, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Росица Димитрова, заместник-министър на Министерство на труда и социалната политика и Десислава Иванова, старши експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора. Участниците имаха възможност да отправят своите въпроси и препоръки към представителите на държавните институции, а в края на панела бяха обсъдени възможности за мултиплициране на изведените добри практики в държавните политики.

Вторият и третият панел бяха посветени на две основни теми, свързващи проектите, които ФРГИ подкрепя. Това са: образование и социална работа. В панел „Образование“ представители на финансирани от ФРГИ организации, споделиха как се справят с дефицитите извънкласни форми на обучение, как въвличат деца и младежки в различни образователни дейности и как изхождайки от силните им страни работят за развитието на важни образователни и социални умения. 

В панел „Социални дейности“ бяха представени примери, свързани с превенция на рискови групи, застрашени от отпадане от училище; превенция и бораба срещу насилието в училище, ранната бременост и раждане, както и стимулиране на отговорно и позитивно родителство. Представянето на част от проектите стартира с видео от поредицата „Извънредни уроци“. В края на всеки панел участниците дискутираха различни казуси и проблеми, свързани с работата им.

Обсъжданите теми, бяха конкретизирани по време на работен обяд, които премина под формата на тематични дискусии. Обядът обхвана седем от най-важните въпроси, чиито отговори търсят различните организации в работата си с деца и младежи: „Деца на икономически мигранти – емоцианолно израстване и социално включване”; „Въвличане на родителите в дейностите за детско и младежко развитие”; „Равнопоставеност и толерантност срещу насилие”; „Извънкласните форми на образование – личностна изява и социално приобщаване на деца и млади хора”; „Подкрепа за професионално и личностно развитие на деца и млади хора в риск”; „Форум театър като форма за социална работа с деца и младежи”; „Прозрачност в работата на неправителствените организации”.

Срещата приключи с връчване на наградите за снимка и есе на тема: „Моят опит с програмите на ФРГИ“. Отличени в категория „Есе“ са: Даниела Бърнева – първо място, Красимира Чорбаджийска – второ място и Радка Костадинова – трето място. В категория „Снимка“ първото място поделиха снимите на Емилия Шушарова и Йорданка Чавдарова. Отличените материали можете да видите във файловете по-долу. 

Сподели!

Свързани статии