Тази година фокусът беше върху работата с деца и младежи и се откри с презентация на г-н Калин Каменов,  Председател на Държавната агенция за закрила на детето, относно държавната политика по отношение на децата. Мария Брестничка от Национална мрежа за децата, сподели за проблемите и успехите при работата с деца.

Теодор Василев от НЧ „Бъдеще сега“ разказа за работата с деца и младежи, като посочи различни възможности за мотивирането им. Презентацията на Ива Бонева от Центъра за приобщаващо образование беше върху работата с деца и младежи със СОП и/или увреждания и необходимата промяна в отношението на обществото към тях. Цвете Янева от Театър „Цвете“ пък представи изкуството като начин за работа с деца и резултатите от популяризирането на този метод на арт терапия.

В програмата беше включено още: представяне на Николай Чадаров, автор на комикси по програма „Дъга“. Иваничка Мусова от НЧ „Неофит Рилски- 1872" разказа опита си в работата с деца, чиито родители са трайно ангажирани с работа в чужбина. Бяха прожектирани и три филма на оператора Иван Николов по проекти подкрепени по програма „Дъга“. В края на срещата запазено място имаше награждаването на победителите  в конкурса за есе и снимка „Моят опит с програмите на ФРГИ“.

  • Лозен Йорданов от Сдружение „Дебют“, Кюстендил спечели първо място и награда фотоапарат за най-добра снимка
  • За най-добро есе беше избран текста на Олимпия Тенева-Николова от Сдружение “Приятели на хора в неравностойно положение”.

Наградените три есета можете да прочетете в прикачените файлове:

Тук можете да разгледате снимки от събитието, както и да видите наградените три снимки от конкурса.

Прикачени файлове

Сподели!