На  1 юли 2016 г. ще се проведе традиционната Годишната среща на организациите, подкрепени от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.  Събитието е тринадесетото по ред в 15-годишната история на фондацията.

По време на Годишната среща повече от 60 представители на организации, подкрепени от ФРГИ ще търсят отговор на въпроса: „Как създаваме социална промяна“.

След предвидената обща среща организациите, подпрепени по Програмата за развитие на обществените фондации ще имат възможност да се срещнат с Аня Бьолхоф, директор на Европейската инициатива за обществени фондации. След това ще дискутират на темата: Отпускане на грантове за социална промяна.

Специален панел е предвиден за представителите на организациите, подкрепени по двете детски програми на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – програма „Дъга“ и Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Участниците ще бъдат запознати с „Теория на промяната“ и ще имат възможност да споделят опит и практики по темите: подходи за социална промяна, изкуство за детско развитие и въвличане на родителите като фактор детско развитие. На 2 юли участниците в двете детски програми ще участват в обучения за създаване и разработване на документ за политика за закрила на детето.

В рамките на срещата ще бъдат връчени награди на победителите от традиционния конкурс за снимка и есе на тема: „Моят опит с програмите на ФРГИ." Годишната среща има за цел да предостави полезни знания, ресурси и опит на финансираните от фондацията организации. До момента фокус на годишните срещи са били темите за „Набиране на средства от граждански организации“, „Работа с деца и младежи“, „Местното дарителство и местното развитие“, „Неправителственият сектор“ и други.

Сподели!