През септември стартира кампанията „Младежко бъдеще“ на Фондация „Идентичност“, град Пловдив. Кампанията цели да популяризира подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. Кампанията ще се реализира в град Пловдив и ще продължи 3 месеца.

Основната цел на кампанията е да представи и популяризира, пред обществеността на град Пловдив, важността на подхода развиващ самочувствието и социалните компетенции на младите хора. 

В рамките на кампанията ще се проведе Кръгла маса тема: „Развитието на социалните компетентности и подходът „Връстници обучават връстници“ – подходи развиващи силните страни на децата“. В събитието ще вземат участие педагогически съветници, представители на институции и неправителствени организации.

Смятам да постигнем целта на кампанията чрез провокиране на диалог със заинтересовани страни - училища, институции, неправителствени организации, ще организираме конкурс за мултимедийна презентация в пловдивските училища, под надслов: „Социалните умения-умения за успех, през моите очи“, както и двудневен младежки форум под надслов: „Младежко бъдеще чрез добри социални умения“, каза Иван Ралев от Фондация „Идентичност“.

„Младежко бъдеще“ е една от 8-те кампании, които ФРГИ подкрепи да популяризират подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. Кампаниите се реализират от организации, които ФРГИ е подкрепила по двете си програми за детско и младежко развитие.

Сподели!