Общо осем организации ще реализират кампании за популяризиране на подхода на работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни.

Кампаниите са избрани след проведен конкурс, в който право на участие имаха всички 42 организации, подкрепени по двете програми за детско и младежко развитие на ФРГИ. Организациите, финансирани по двете програми – „Дъга“ и Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето, работят за постигане на по-добри резултати у децата и младежите и тяхното развитие, активното им участие, както и за ангажиране на родителите им и други заинтересовани страни в разрешаването на различни социални проблеми. При работата си с деца и млади хора в риск, организациите изхождат от техните силни страни, а не от дефицитите им.

В конкурса се включиха общо 22 организации, а от тях 12 достигнаха до финален етап на оценка. Подкрепените кампании ще се реализират в 8 различни града на страната – Айтос, Бургас, Габрово, Хасково, Куртово Конаре, Пловдив, Стара Загора и Видин. Кампаниите имат за цел да постигнат промяна на подходите за работа с деца и младежи, чрез популяризиране на изведените добри практики от прилагането на подхода за силните страни. Очакван ефект от кампаниите е и осигуряването на диалог между представителите на целевите публики, който да дава възможност за анализ и обсъждане на подхода.

Кампаниите ще се проведат в периода: август – септември 2017 г. и ще бъдат с продължителност три месеца всяка. През месец август, първи стартират две от подкрепените кампании.

Списък на финансираните организации:

Входящ номерНаселено място Организация 

2-20.03.2017

Сдружение „БОКАЯ”

Кула

4-27.3.2017

Сдружение „Шанс и закрила”

Хасково

5-28.03.2017

Сдружение „Равновесие”

Бургас

6-28.03.2017

Сдружение „Алтернативи"

Айтос

8-30.03.2017

Клуб „Отворено общество”

Стара Загора

10-31.03.2017

Фондация „Идентичност"

Пловдив

14-3.04.2017

НЧ „Любен Каравелов 1897”

Куртово Конаре

22-3.04.2017

Сдружение „ИМКА”

Габрово

Сподели!