12 организации имат възможност да получат подкрепа за реализиране на кампании, популяризиращи подхода за работа с деца и млади хора, основаващ се на силните им страни. Вижте кои са те в списъка по-долу.

Организациите са избрани измежду 22-те кандидатстващи в конкурса, който Фондация „Работилница за граждански инициативи“ организира в периода: 3 февруари – 3 април. Право на участие в конкурса имаха 42-те организации, които Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепя по двете ѝ програми за детско и младежко развитие. Финансираните организации по двете програми, работят за постигане на по-добри резултати у децата и младежите и тяхното развитие, активното им участие, както и за ангажиране на родителите им и други заинтересовани страни в разрешаването на различни социални проблеми. При работата си с деца и млади хора в риск, организациите изхождат от техните силни страни, а не от дефицитите им.

С конкурса за популяризиране на подхода за развитие на деца и младежи, основаващ се на силните им страни, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ цели да стимулира организациите да разпространят изведените добри практики, насочени към развитие на силните страни на децата и младите хора. Търсен ефект е и осигуряването на диалог между представителите на целевите публики, който да дава  възможност за анализ и обсъждане на подхода.

Имената на организациите, които ще получат подкрепа да реализират кампании за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни ще станат ясни след като приключи финалната оценка. Екип на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ ще се свърже индивидуално с представител на всяка от избраните 12 организации, за да уточни детайли относно изпратените предложения.

 

Входящ номер

Организация

Населено Място

2-20.03.2017

Сдружение „БОКАЯ”

Кула

 4-27.3.2017

Сдружение „Шанс и закрила”

Хасково

5-28.03.2017

Сдружение „Равновесие”

Бургас

6-28.03.2017

Сдружение „Алтернативи"

Айтос

7-29.03.2017

Училищно настоятелство „Христо Ботев”

Кърджали

8-30.03.2017

Клуб „Отворено общество”

Стара Загора

10-31.03.2017

Фондация „Идентичност"

Пловдив

12-2.04.2017

Сдружение „Съучастие”

Варна

14-3.04.2017

НЧ „Любен Каравелов 1897”

Куртово Конаре

15-3.04.2017

Институт за изкуство и терапия ЛИБЕРА

София

19-3.04.2017

Сдружение „Бъдеще за нас"

Лясковец

22-3.04.2017

Сдружение  „ИМКА”

Габрово

 

Сподели!