Правим програмирането достъпен език!

Код: Бъдеще е образователна програма за усъвършенстване на дигиталните умения на българските учители, създадена от Nexo, образователната платформа MindHub и Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

ЗАЩО ТАЗИ ПРОГРАМА Е ВАЖНА?

Мисията на инициативата е да повиши качеството на образованието в България и да спомогне за решаването на едни от наболелите проблеми в страната ни:

По данни на Евростат от 2021 г. едва 31% от българите между 16 и 74 г. притежават основни дигитални умения. Това нарежда страната ни на последно място в ЕС.

УНИЦЕФ посочва, че към юли 2022 г. 44,5 % от българските младежи на възраст между 15 и 24 г. нямат необходимите дигитални познания за професионално развитие.

Само 40% от учениците се справят в новата дигитална учебна среда, според анализ на МОН.

ЗА ПРОГРАМАТА

“Код: Бъдеще” е практическа обучителна програма, одобрена и акредитирана от МОН, за усвояване основи на програмирането, подобряване на умения за работа с компютър и онлайн платформи. Програмата е безплатна и отворена за учители от предучилищното и училищното образование от цялата страна. През учебната 2022 – 2023 г. инициативата ще осигури професионално и висококачествено обучение на 210 учители.

Всеки преподавател получава:

 • Три (3) квалификационни кредита от МОН (съобразно Приложение № 14 от Наредба № 15),
 • Сертификат за участие,
 • Тридневно присъствено обучение (с осигурено настаняване) в рамките на 24 академични часа,
 • Онлайн семинари и самостоятелна работа по проекти в рамките на 14 академични часа,
 • Обратна връзка от специалисти при реализацията на финален проект,
 • Възможност за обмяна на добри практики.

Участниците ще усвоят основни дигитални умения, сред които:

 • Работа с компютър и дигитални устройства – хардуер и софтуер,
 • Работа с файлове и MS Office,
 • Основи на програмирането – алгоритми, блокове, събития в програмирането, работа в среди за програмиране, работа с различни интерфейси, скриптов езиk и анимация,
 • Работа с Canva, Prezi и Kahoot,
 • Комуникация в онлайн среда, безопасен интернет и дигитална идентичност,
 • Проекто-базиран подход в часа – интегриране на STEM учебно съдържание в проекти,
 • Дизайн мислене и прилагането му в учебната среда,
 • Как да направим уроците по-разбираеми и мотивиращи за учениците с помощта на технологиите.

ВРЕМЕТРАЕНЕ:

Обучението продължава общо 13 дни – три дни (24 академични часа) присъствено обучение и 14 академични часа онлайн подготовка.

Програмата се провежда в периода ноември – декември 2022 г.

КОИ СМЕ НИЕ?

Nexo е водеща световна, регулирана институция за управление на дигитални активи, създадена в България.

MindHub e иновативна мрежа от академии по програмиране за деца и юноши на възраст между 6 и 18 години, оперираща в 8 страни в Европа и Африка.

Фондация "Работилница за граждански инициативи" работи в подкрепа на граждански лидери, групи и организации за повишаване на качеството на живот, като насърчава дарителските практики в България вече над 21 години.

Сподели!