До 30-ти октомври 2022 година включително преподаватели от предучилищното и училищното образование от цялата страна могат да кандидатстват за участие в образователната програма "Код: Бъдеще". Програмата ще подпомогне българските учителите у нас да усъвършенстват своите дигитални умения умения. 

“Код: Бъдеще” е практическа обучителна програма, одобрена и акредитирана от МОН, за усвояване основи на програмирането, подобряване на умения за работа с компютър и онлайн платформи. Програмата е безплатна и отворена за учители от предучилищното и училищното образование от цялата страна. През учебната 2022 – 2023 г. инициативата ще осигури професионално и висококачествено обучение на 210 учители.

Всеки преподавател ще получи:

✅Три (3) квалификационни кредита от МОН (съобразно Приложение № 14 от Наредба № 15),

✅Сертификат за участие,

✅Тридневно присъствено обучение (с осигурено настаняване) в рамките на 24 академични часа,

✅Онлайн семинари и самостоятелна работа по проекти в рамките на 14 академични часа,

✅Обратна връзка от специалисти при реализацията на финален проект,

✅Възможност за обмяна на добри практики.

Условия за кандидатстване и формуляр ще намерите на следния линк.

Код: Бъдеще е образователна програма за усъвършенстване на дигиталните умения на българските учители, създадена от Nexo, образователната платформа MindHub и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Мисията на инициативата е да повиши качеството на образованието в България и да спомогне за решаването на един от наболелите проблеми в страната ни.

Сподели!