Правим програмирането достъпен език! Кандидатствай до 30.10.2022 г.

Код: Бъдеще е образователна програма за усъвършенстване на дигиталните умения на българските учители, създадена от Nexo, образователната платформа MindHub и Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Намерете Вашия Формуляр за кандидатстване тук.ЗАЩО ТАЗИ ПРОГРАМА Е ВАЖНА?

Мисията на инициативата е да повиши качеството на образованието в България и да спомогне за решаването на едни от наболелите проблеми в страната ни:ЗА ПРОГРАМАТА

“Код: Бъдеще” е практическа обучителна програма, одобрена и акредитирана от МОН, за усвояване основи на програмирането, подобряване на умения за работа с компютър и онлайн платформи. Програмата е безплатна и отворена за учители от предучилищното и училищното образование от цялата страна. През учебната 2022 – 2023 г. инициативата ще осигури професионално и висококачествено обучение на 210 учители.

Всеки преподавател получава:

 • Три (3) квалификационни кредита от МОН (съобразно Приложение № 14 от Наредба № 15),
 • Сертификат за участие,
 • Тридневно присъствено обучение (с осигурено настаняване) в рамките на 24 академични часа,
 • Онлайн семинари и самостоятелна работа по проекти в рамките на 14 академични часа,
 • Обратна връзка от специалисти при реализацията на финален проект,
 • Възможност за обмяна на добри практики.

Участниците ще усвоят основни дигитални умения, сред които:

 • Работа с компютър и дигитални устройства – хардуер и софтуер,
 • Работа с файлове и MS Office,
 • Основи на програмирането – алгоритми, блокове, събития в програмирането, работа в среди за програмиране, работа с различни интерфейси, скриптов езиk и анимация,
 • Работа с Canva, Prezi и Kahoot,
 • Комуникация в онлайн среда, безопасен интернет и дигитална идентичност,
 • Проекто-базиран подход в часа – интегриране на STEM учебно съдържание в проекти,
 • Дизайн мислене и прилагането му в учебната среда,
 • Как да направим уроците по-разбираеми и мотивиращи за учениците с помощта на технологиите.


ВРЕМЕТРАЕНЕ:

 • Обучението продължава общо 13 дни – три дни (24 академични часа) присъствено обучение и 14 академични часа онлайн подготовка.
 • Програмата се провежда в периода ноември – декември 2022 г.


КАНДИДАТСТВАЙТЕ!

Крайният срок за кандидатстване в конкурса е 30.10.2022 г., 23:59 часа.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Попълнените документи за кандидатстване се изпращат само по имейл в Word формат като прикачени документи на ел. поща konkurs@frgi.bg до 30-ти октомври 2022 г. Няма да се разглеждат документи, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес. Само одобрените кандидати трябва да изпратят подписан оригинал на декларацията от Формуляра за кандидатстване.

Повече информация за програмата, както и насоки за кандидатстване ще намерите в Указанията за конкурса.

При въпроси, моля свържете се със:

Симона Бондикова, Координатор на проекта - sbondikova@frgi.bg; +359 88 921 9421КОИ СМЕ НИЕ?

Nexo е водеща световна, регулирана институция за управление на дигитални активи, създадена в България.

MindHub e иновативна мрежа от академии по програмиране за деца и юноши на възраст между 6 и 18 години, оперираща в 8 страни в Европа и Африка.

Фондация "Работилница за граждански инициативи" работи в подкрепа на граждански лидери, групи и организации за повишаване на качеството на живот, като насърчава дарителските практики в България вече над 21 години.

Сподели!