Един за всички, всички за … да направим програмирането достъпен език!

През септември 2022 година три различни в своята дейност, но оказва се с обща кауза организации обединяват своите усилия в подкрепа на българските учители и стремежа им да повишат дигитални си умения. Nexo, образователната платформа MindHub и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) създават програма „Код: Бъдеще“, за да отговорят на нуждите на съвременното българско образование.

„Код: Бъдеще“ е практическа обучителна програма за учители, одобрена и акредитирана от МОН, за усвояване основи на програмирането, подобряване на уменията за работа с компютър и онлайн платформи. Мисията на инициаторите в тази съвместна кауза е да повишат качеството на образованието в България и да спомогнат за решаването на един от наболелите проблеми у нас.

Със старта на програмата, започва и конкурс, в търсене на 210 учители от предучилищното и училищното образование от цялата страна, които през учебната 2022 – 2023 г. да получат професионално и висококачествено безплатно обучение.

Интересът към програмата се оказва изненадващо голям още в първите дни след началото на процедурата по набиране на участници. Само за две седмици след официалното обявяване, са подадени почти 60 формуляра. Всекидневни позвънявания на заинтересовани учители от цялата страна също не липсват. Така, в края на месец октомври общо 304 учители са кандидатствалите по програмата. Впечатляващ брой за период от малко повече от месец.

Кандидатите са оценявани в два последователни етапа. Първият етап е административна оценка, свързан с формалните изисквания на конкурса – попълнен формуляр с всички секции. Вторият етап е свързан с качествената оценка на кандидатурата - по какво преподават, къде преподават и на кои класове. Одобрените учители са подбрани от комисия експерти от ФРГИ и MindHub, чиято основна цел е да обхванат максимално много училища, а програмата да пoвлияе на най-много деца на територията на България.

След преминатите два етапа на оценяване, към днешна дата вече са ясни избраните 210 учители, които ще станат част от първото издание на програма „Код: Бъдеще“.

Инициаторите на програмата изказват своята благодарност за мотивацията на всички преподаватели, които са взели участие в конкурса, както и на хората, разпространили информацията до учителите от цялата страна.

Сподели!