На 5 и 6 юли в сградата на развойния център на SAP в София се проведе обучението за учителите, подкрепени по програма „Умения за успех“.

Срещата откри Моника Ковачка-Димитрова, Старши Проектен Мениджър, КСО координатор и член на Лидерския екип на SAP Labs България, която подчерта нуждата от развитие на меките умения у учениците като ключов фактор за успешната им реализация на пазара на труда. При откриването тя сподели с учителите: „Все по-важно е, когато учениците и студентите кандидатстват за първите си стажове и работа, да могат да се отличат и да покажат, освен придобитите знания в училище, кои са те като личности и какви умения имат за решаване на проблеми, взимане на решения, управление на времето, представяне при интервю. В тази програма специалисти от нашата компания ще работят с учители, за да може фокусирано да подготвят учениците по тези компетенции, най-вече чрез участие на учениците в доброволчески инициативи.“

Тя изказа благодарност към присъстващите учители, тъй като чрез тяхна помощ прогрaмата ще преведе знанията от бизнеса в практически задачи към стандартната учебна програма и/или чрез допълнителни занятия през следващата учебна година.

В обучението се включиха 14 учители от 10 училища от 8 български града – София, Варна, Пловдив, Русе, Шумен, Тетевен, Карнобат и Попово. Всички те са избрани след предварително проведен конкурс. По време на първия ден от обучението, учителите научиха повече относно личното представяне – от изготвяне на CV за кандидатстване за работа, през подготовка за интервю за работа, до изграждане на личен бранд. Наред с това, обучението постави специален фокус върху доброволчеството като полезен и ефективен начин за натрупване на опит от страна на младите хора.

През втория ден от обучението учителите научиха как да развиват критичното мислене и уменията за решаване на проблеми у учениците си и какви насоки да им предадат, за да управляват ефективно времето си.

Освен безвъзмездното присъствено обучение програмата „Умения за успех“ ще предостави на учителите безплатен достъп до специално разработени ресурси, които да използват в уроците си с учениците. Програмата осигурява и менторска подкрепа от специалисти в областта на човешките ресурси и развитието на служителите. Менторската подкрепа ще бъде предоставяна в рамките на следващата учебна година от служители на SAP Labs България. През това време учителите ще провеждат тематични уроци в класна или извънкласна форма със своите ученици, които имат за цел да развиват техните меки умения.

Програмата „Умения за успех“ се организира по идея и инициатива на SAP Labs България и в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Инициативата стартира пилотно през 2024 г. и цели да даде инструменти на учителите, които да стимулират учениците си да започнат да придобиват различни умения, които да ги направят успешни в живота и бъдещата им кариера.

Сподели!