Представители на 44-те организации, изпълняващи инициативи по фонд „Заедно“ успешно преминаха първото обучение на тема: „Управление на хора и човешки ресурси в НПО“.

Участниците бяха разделени в три групи спрямо регионите, в които работят. Гражданските активисти от София и региона преминаха обучението на 7 и 8 юни в София. Представителите на организациите, работещи в южната и централната част на страната се обучаваха на 17 и 18 юни в Стара Загора, а тези от североизточната – на 19 и 20 в Русе.

Обучението предостави на участниците ценни инструменти и техники за ефективно управление на човешките ресурси, ключово за устойчивото развитие на техните организации. Те направиха самооценка на състоянието на човешките ресурси в своите организации, което им помогна да идентифицират силните си страни и предизвикателствата, пред които са изправени.

Интерактивният формат на обучението позволи обмяна на опит и добри практики, като подпомогна всеки участник да открие нови възможности за развитие в областта на управлението на хора.

Сред най-полезните теми за участниците бяха привличането и задържането на доброволци, както и развитието на лидерските качества у хора с различен професионален опит. Панелите предизвикаха оживени дискусии и споделяне на опит, като обогатиха знанията на всички присъстващи.

Следващото обучение по Фонд „Заедно“ ще се проведе през септември и ще се фокусира върху комуникации и набиране на средства, теми от съществено значение за гражданските организации в България.

Обученията се провеждат с цел изграждане и подобряване на капацитета на гражданските организации в България, като създават и възможност за обмяна на знания и опит мeжду участниците. Чрез изграждането на мрежа от устойчиво функциониращи и споделящи опит организации, обученията по фонд „Заедно“ и проект „Права и ценности“ насърчават дългосрочното развитие на гражданския сектор на регионално, а от там и на национално ниво.

Сподели!