В неделя, 30.11.2022 г., приключи конкурса за учители по програма Код: Бъдеще. Общо 304 учители са кандидатствалите по програмата. До 7.11.2022 г. предстои оцененка кандидатурите в два етапа:

  • Етап 1 – Административна оценка, в която ще се проверява до каква степен представените кандидатури отговарят на формалните изисквания на конкурса – попълнен формуляр с всички секции.
  • Етап 2 – Качествена оценка на кандидатурата, където ще се преценяват следните критерии: Мотивация на кандидата; Ниво на владеене на чужд език; Брой ученици, на които преподава; Ефект

Благодарим за мотивацията на всички преподаватели, които изпратиха своите кандидатури. Благодарим и на всички хора, помогнали ни да стигнем до учителите от цялата страна. Заедно можем да променим качеството на преподаване!

Код: Бъдеще е образователна програма за усъвършенстване на дигиталните умения на българските учители, създадена от Nexo, образователната платформа MindHub и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Мисията на инициативата е да повиши качеството на образованието в България и да спомогне за решаването на един от наболелите проблеми в страната ни.

Сподели!