Видео

Дунавска импресия - Оряхово, 2008

Проект за постановка „Дунавска импресия” по музиката на Дико Илиев.

Видео

Мъниста - Дългач, 2008

Проект на читалище "Съгласие" - "Сръчни като мама".

Видео

Тимошки съкровища - Брегово, 2008

Проект за съхранение на автентичен влашки танцов фолклор.

Видео

Мелницата и хлябът - Гарван, 2008

Проект на читалище “Димитър Ив. Полянов” с. Гарван, представящ местните обреди при изработването на хляб.

Видео

Огнище - Симитли, 2008

Проект “Огнище” на Сдружение „Младежка мрежа за развитие”, Симитли.

Видео

Плъст - Смолян, 2008

Проект на Професионална гимназия за приложни изкуства, гр. Смолян

Видео

Претворена традиция - Бургас, 2008

„Да претворим традицията в бъдещето“ е проект на читалище „Просвета“ — град Бургас.

Видео

Традиционната сватба - Калояново, 2008

Проект „Здрави корени — жив дух“ на Читалище „Искра“ — село. Калояново.

Видео

Послания от багри - Ловеч, 2008

Проект "Послания от багри върху ловечки носии и тъкани" на Сдружение “Знание” – Ловеч.