"Пътят на хляба" започва от смилането на житото, приготвянето на квас, замесването и изпичането му в старата четириметрова пещ в село Пожарево. Там, където една традиция е още жива.

Вижте как пожаревци съхраняват традицията!

Видеото е реализирано по проект "Пътят на хляба и традиционните гозби" по програма "Живо наследство" на Фондация "Работилница за граждански инициативи".

Сподели!