Фонд Активни граждани България финансира над 220 проекти и инициативи на граждански организации у нас за периода 2018-2023 година.

Проектите и инициативите са в подкрепа на демокрацията, правата на човека, преодоляване на социалните неравенства, опазването на околната среда и изграждането на капацитет на гражданските организации.

През годините предоставихме възможности за активните граждани, обединени в свои граждански организации да променят живота на най-уязвимите групи в обществото ни, да подкрепят действия за опазване на околната среда, да развиват организациите си, за да работят по-добре, включително като активират свои съмишленици и набират средства за каузите си, да работят за прилагането на демократичните ценности в живота ни, както и да защитават правата на хората и противодействат на езика на омразата и домашното насилие. Със своите проекти, финансирани по #фондактивнигражданибългария, финансираните организации са променили живота за добро на над 300 000 човека!

Имаме удоволствието да Ви срещнем с част от тези будни хора във видеото по-долу.

Фонд Активни граждани България е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г. Оператор на Фонда са Институт Отворено общество - София (водещ партньор), Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Тръст за Социална Алтернатива.

Сподели!