Около 400 000 хиляди семейства в България живеят с установена рядка диагноза. В 95% от случаите редките заболявания са генетични, стартират още от детска възраст и с времето прогресират, водят до по-сериозни затруднения. За съжаление, същият е процентът заболявания, за които все още няма лечение. Това означава, че тези хора имат нужда от подкрепа за цял живот.

С екип от само 7 души, Българска Хънтингтън Асоциация полага огромни грижи и труд, за да могат тези хора да водят по-качествен живот, въпреки диагнозата си. Реджина Господинова е част от този екип. Психолог от Пловдив по професия, тя непрекъснато пътува до София, за да помага пълноценно на колегите си в Асоциацията, където през 2014 година стартира първо като доброволец. За почти 10 години са посрещнали повече от 1200 души. Това не е лека задача, а подкрепа от държавата няма.

Силно мотивирана и търсеща още знания, Реджина се включва в обучението „Инициативата“ на ФРГИ. Там научава как да работи по-добре с екипа си, как да ръководи проекти, да измисля нови инициативи. Най-ценни се оказват хората - те са отдадени, мотивирани и вдъхновяващи. Запознайте прекрасната Реджина във видеото по-долу.

Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ (Инициативата) се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!