Диана Василева е част от екипа на Фондация „Конкордия“. Фондацията работи в подкрепа на деца, младежи и семейства в затруднено положение, предоставяйки комплекс от социални услуги. Екип от над 100 човека административен персонал всекидневно работи за това хората, потърсили подкрепа, да намерят най-правилния път в живота си. Интересен е подходът на Фондацията да използва спорта като средство за мотивация на младите хора. Сформирали са различни футболни отбори, включително с деца, жени и юноши.

През годините Диана работи в различни отдели на Фондацията – от отдел „Фондонабиране“, през отдел „Комуникации“, а в момента се занимава с програмите, проектното финансиране и доброволците.

Диана споделя мнението, че хората в НПО сектора трябват да имат много и различни умения. И ако те не искат да се учат и да подобряват тези умения, няма да се получат нещата. Водена от желанието да се развива, тя става част от второто издание на обучението Инициативата.

--

Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ (Инициативата) се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!