Борис Недялков прекарва 11 години от живота си в света на спорта като състезател по Кану-Каяк. Едва на 22-годишна възраст, той цели 30 пъти е ставал шампион на България, печели 6-то място на европейско първенство и 9-то – на световно.

Поради липса на ресурси, се налага да се оттегли от спортната кариера. В момента е CEO на софтуерна компания. Едновременно с това обаче следва своята лична кауза да променя средата, в която живее, да създава условия за следващите поколения, за да не се случва така, че млади таланти да не могат да развиват потенциала си. Именно затова основава сдружение „Бокая“, с което цели да развива силно гражданско общество, участващо активно в обществените процеси. Партнира си с различни институции и местни власти, общините Видин, Монтана и Враца, разработва съвместни проекти със спортни федерации и младежки клубове.

Признава, че в началото му е било истински трудно, учил се е на принципа проба-грешка. Повратен момент за него самия се оказва включването в проект „Инициативата“ на ФРГИ, за който разбира случайно. Серията обучителни уебинари и срещите с ментори с голям опит в сектора му помагат да открие в какво е добър и къде да концентрира усилията си. Създава добри партньорства и приятелства с младежи от други неправителствени организации, с които и до днес си партнират. Запознайте се с Борис във видеото по-долу.

Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ (Инициативата) се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!