Фондът е единствен по рода си за България, като предоставя финансиране за индивидуалното развитие на хората, работещи в НПО сектора.

Дискусията за професионалното развитие на кадрите в НПО сектора, както и за солидарна подкрепа в неговите рамки се зароди сред няколко организации (Национална мрежа за децата, Българският дарителски форум, Институт „Отворено общество“, Българска асоциация за семейно планиране и Фондация „Работилница за граждански инициативи“). Всички участници в нея осъзнават необходимостта от създаване на механизъм за подкрепа на човешкия ресурс на сектора и се обединяват за стартирането на фонд, който да отговори именно на тези нужди, за да се съхрани потенциала, натрупан от старшите служители (подкрепа при здравословен проблем, творчески отпуск, еднократна помощ (предоставяна като награда за цялостен принос) при пенсиониране, и др.). 

Фондът е единствен по рода си за България, като предоставя финансиране за индивидуалното развитие на хората, работещи в НПО сектора, включително персонал, членове на настоятелства и доброволци под формата на малки индивидуални грантове. 

Фондът 

Голям постоянен фонд, който ще генерира достатъчно приходи (дивиденти), с които ще се подкрепя индивидуалното професионално развитие на хора от НПО сектора. Това ще позволи фондът да се управлява безсрочно и независимо като прогресивно и иновационно средство. 

Фондът има за цел да набере 200 000 лв. за период от 2 години, които ще бъдат заделени в постоянен фонд. 

Канали и дейности за набиране на средства 

Фондът ще разчита на нови дарения от физически лица, корпоративни дарения, както и такива от институционални дарители. 

Фондът възнамерява да достигне до тези дарители чрез различни дейности,в това число: 

  • Събиране на средства на обществени места/мероприятия; 
  •  Покани за дарения; 
  •  Дарения от организации; 
  •  Други.

Фондът ще инвестира средствата и ще добави приходите от инвестициите към постоянния фонд. Поставяме си за цел още поне 20 НПО да направят дарения. Всички постъпления от организации и частни дарители ще бъдат инвестирани с цел генериране на приходи. 

Фондът ще набира средства и от физически лица в зависимост от тяхната воля и възможности, като поставената първоначално цел е 100-150 индивидуални дарителя. Очакваме някои от дарителите да са постоянни и да правят дарения на месечен принцип. 

Решения за разпределяне на финансирането 

Годишно фондът ще отпуска финансирания в подкрепа на хора от сектора, въз основа на открита процедура. Решенията ще се вземат от обществен съвет, създаден за тази цел. Той ще се състои до 10 души и ще работи по специални правила и условия, така че да се гарантира прозрачност, отговорност и независимост. 

Име на фонда 

Фондът ще се нарича Фонд „Таня“ и с него искаме да запазим паметта на сектора за Таня Ковачева, Програмен директор на Фондация „ОУК“ и човек отдал силите си за каузата на българските деца, работейки повече от 20 години в гражданския сектор в България.

Сподели!