Фонд „ФМИ инициативи“ при ФРГИ стартира конкурс за подкрепа на студенти от ФМИ на СУ по време на студентска мобилност. Одобрените кандидати ще получат финансова подкрепа да развият уменията си и да реализират потенциала си в избрани от тях научни дисциплини, които да изучават в чуждестранен университет, в някоя от страните членки на ЕС.

Кой може да кандидатства? 

За финансиране могат да кандидатстват български граждани, живеещи постоянно в страната на възраст до 35 г., които са одобрени за студентски обмен.

Допустимите кандидати трябва да отговарят на всички посочени по-долу критерии:

• Да са във възрастовите граници, изисквани от програмата.

• Да са български граждани.

• Да се обучават в редовна форма на обучение във Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

• Да искат да се развиват професионално в избраната от тях специалност в бъдеще.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане необходимите документи:

- Формуляр за кандидатстване;

- Декларация от формуляра – подписана и сканирана;

- Формуляр с данни на лице – препоръчител на кандидата;

- Сканирано копие на подписания от Факултетните координатори на ФМИ-СУ и приемащия университет LA на кандидата.

Формулярите са достъпни на настоящата страница. Документите се попълват лично от самия кандидат. Попълва се цялата информация, като се използват полетата под съответните точки във формуляра. След това документите се изпращат като прикачени файлове на електронен адрес: konkurs@frgi.bg в рамките на конкурса.

Какъв е крайният срок за кандидатстване?

Крайният срок за изпращане на документите за кандидатстване е 25 ноември 2018 г.

Повече подробности за начина и условията на кандидатстване, вижте в Указанията за кандидатстване.

Фонд „ФМИ инициативи“ е учреден при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ на 21 март 2018 г. Основната цел, която си поставя Фондът е да стимулира развитието на математиката и информатиката в България, като създава възможности за подкрепа на професионалното и научно развитие на преподаватели студенти, учители, ученици и организиране на научни и образователни инициативи.

Сподели!