Защо?

От 2009 г. насам Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) подкрепя развитието на Обществените фондации в страната. Обществените фондации набират средства от дарители и ги разпределят в подкрепа на каузите на местни граждански организации и неформални групи. Най-често те подкрепят инициативи в областта на образованието, здравеопазването и превенцията на зависимости, работа с уязвими групи, екология, подобряване на жизнената среда, опазване на културното и историческото наследство. Точно девет години по-късно Обществените фондации са търсен източник на подкрепа за повишаване на качеството в местната общност. Затова ФРГИ стимулира Обществените фондации да постигнат устойчивост в своето развитие.

Какво?

ФРГИ ще подкрепи проекти, които включват:

• Развитие на устойчиви механизми за мобилизиране на местни ресурси, които ще осигурят устойчивостта на Обществената фондация;

• Привличане на дарители и създаване на дългосрочни партньорства с тях;

• Ясна стратегия за устойчивост;

• Измерими финансови резултати от проекта.

Виж повече в указанията за кандидатстване.

Кой?

Конкурсът е отворен само организации, финансирани от ФРГИ по програма „Развитие на обществените фондации.

Как?

Участието в конкурса изисква изпращане на попълнени формуляр за кандидатстване и бюджет на проект. Необходимите документи, както и подробни указания за кандидатстване ще откриете приложени към настоящата обява. Попълнените документи се изпращат на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org

Кога?

Конкурсът е отворен до 30 април 2018 г.

Сподели!