Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и развойният център на SAP в България стартират програма „УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ“. Програмата е насочена към обучение на учители, които искат да работят със своите ученици, за да повишат възможностите им за реализация на пазара на труда като развиват техните меки умения.

Програмата е едногодишна и включва:

- двудневно присъствено обучение за одобрените учители;

- менторска подкрепа от служителите на SAP Labs България;

- достъп до специални обучителни материали, разработени от служителите на SAP Labs България, с които да се провеждат уроците с учениците.

Кой може да кандидатства?

• Програмата е отворена за учители от цялата страна. Могат да кандидатстват учители от частни и държавни/общински училища.

• Задължително е учителите да преподават в горен курс на ученици на възраст между 14 и 19 години.

• Задължително е учителите да имат възможност да проведат поне 7 урока с учениците в класна или извънкласна форма през следващата учебна година.

Какво получават одобрените кандидати?

Програмата осигурява:

(1) безплатно двудневно обучение включващо представяне на нови знания, практически насоки за преподаване и възможности за споделяне;

(2) достъп до набор от разработени, специално за целите на програмата уроци, включително практически задачи за учениците;

(3) предоставяне на менторска подкрепа в рамките на следващата учебна година от служители на SAP Labs България;

(4) възможности за споделяне в общност.

     Темите, по които преподавателите ще получат знания, умения и разработени учебни материали са:

• лично представяне, включително в социалните мрежи;

• управление на времето;

• критично мислене и решаване на проблеми,

• доброволчеството като възможност за изграждане на работни умения и др.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени документи:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване и декларацията към него;

2. Декларация за съгласие от директора на съответното училище, в което ще бъдат реализирани уроците;

3. Автобиография на кандидатите за ментори (Europass формат) на български език.

Документите се изпращат по имейл в Word формат на ел. поща: konkurs@frgi.bg  Подробни указания за кандидастване, както и необходимите формуляри, които следва да попълните, са достъпни като прикачени файлове към  настоящата страница. 

До кога е крайният срок за кандидатстване?

Крайният срок за кандидатстване в програмата е 16 юни 2024 г., включително.

Сподели!