Фондация „Работилница за граждански инициативи“ заедно с Фондация „Програмирай успеха“ в партньорство и с подкрепата на SAP стартират конкурс за участие в инициативата „Запознайте се и програмирайте успех“. Инициативата се провежда в рамките Европейската седмица на програмирането (7-22 октомври).

Инициативата е насочена към ученици от населени места с органичен достъп до качествен информационен ресурс и е в отговор на предизвикателствата към тях: разбиране на дисциплините, свързани с информатика и ИТ; практическо онагледяване на преподавания материал по информатика и ИТ; мотивация за изучаване на информатика и ИТ; очаквания на пазара на труда, свързани с дигиталните компетенции.

Инициативата дава възможност на ученици от горен курс на обучение да се запознаят с програмирането по вдъхновяващ и нетрадиционен начин от свои връстници, сертифицирани от Академия „Програмирай успех“. Учениците от Академията са на възраст от 16 до 18 години.

Инициативата има за цел: да запознае учениците с програмирането по забавен и интересен за тях начин; да покаже на практика как идеите оживяват с помощта на програмирането; да провокира интереса на учениците към програмирането.

Кой може да кандидатства?

Заявка за участие в инициативата могат да изпращат учители, директори или библиотекари, които работят в училища, финансирани през годините по програма „Знания за успех“* в различните издания на програмата.

Как се кандидатства?

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнен формуляр за кандидатстване на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org. Формулярът, както и указания за кандидастване са прикачени на тази страница.

Кога е крайният срок за кандидатстване?

Крайният срок за кандидастваване е 1 септември 2017 г.

Как да разберем дали сме одобрени? 

Екипът на програмата ще се свърже с одобрените кандидати в периода: 20 - 21 септември.

*Програма „Знания за успех“ се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България пет поредни години и има за цел да предостави нови възможности за образование, кариерно консултиране и развитие на младежи с ограничен достъп до финансов и образователен ресурс.

Сподели!