В отговор на предизвикателствата на съвременния дигитален свят и все по-нарастващата необходимост от ранно кариерно ориентиране и развитие, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и развойният център на SAP в София, стартират специално издание на програмата „Знания за успех“, насочена към програмиране за деца в начален курс, чрез обучение на техните учители.

Програмата е насочена към класни ръководители на ученици от 1 до 4 клас и си поставя за цел, чрез да учителите да:

  • развие умения за аналитично и логическо мислене, умения за решаване на проблеми на ученици в начален етап на образование;
  • формира основни знания по програмиране;
  • стимулира дигиталните умения на учениците;
  • насърчи интереса на учениците към технологиите;
  • обучи преподаватели, които да работят с децата за изграждане на умения и знания за програмиране.

Кой може да кандидатства?

Програмата е отворена за класни ръководители на ученици от 1 до 4 клас от държавни и общински училища в цялата страна.

Защо да кандидатствате?

- получавате специализирано онлайн обучение за учители

- достъп до специализирана платформа, която да използвате по време на занятията с учениците;

- подкрепа при подготовката и реализирането на занятията; 

- финансова помощ за закупуване на учебна литература и помагала за ученицците.

Обучението на учителите ще бъде извършено онлайн от представители на обучителната платформа MindHub Platform. MindHub са разработили изцяло авторска учебна програма, която е `насочена към деца от 6 до 11 години и която позволява на децата да завършат програмата с изучаване на програмен език. Методите и инструментите са иновативни и са разработени специално за обучение на деца по програмиране, като са съобразени с възрастта на децата.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени:

1. Формуляр за кандидатстване

2. Декларация за обработка на личните данни от кандидата и от директора

3. Декларация за съгласие от директора на съответното училище

4. Автобиография на кандидата (Europass формат) на български език.

Попълнените документи за кандидатстване се изпращат на електронна поща: konkurs@wcif-bg.org

Краен срок за кандидатстване:

Крайният срок за изпращане на документи е 8 октомври 2018 г.

Сподели!