Програмата „Роботика за България“ е насочена към учители, които са мотивирани да изградят отбор по роботика в училището, където преподават.

Програмата подпомага учителите като осигурява специализирано обучение, онлайн подкрепа, оборудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул – Mindstorm educations 45544 и състезателно поле.

Програмата има за цел по забавен и интерактивен начин да насърчи интереса на учениците към науката и технологиите и да им се даде възможност да работят в екип като истински изследователи.

Кой може да кандидатства?

Програмата е отворена за учители от цялата страна, бъдещи ментори на отбори. Задължително е един менторски екип да бъде съставен от двама учители, които да са преподаватели в едно и също училище. Могат да кандидатстват учители както от общински, така и от частни училища. Повече подробности в указанията за кандидатстване.

Защо да кандидатствате?

• Получавате специализирано онлайн обучение;

• Получавате онлайн подкрепа относно правилата на състезанието First Lego League, конструирането и програмирането на робот Lego Mindstrom, събирането и анализ на информацията за изследователските проекти, както и обучение за работа в екип и менторство;

• Получавате оборудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул Mindstormeducations 45544 и състезателнo поле.

• Получавате възможност да участвате с отбора на финалния фестивал в София, при отлично представяне в междинните състезания.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени:

• Формуляр за кандидатстване - един за двамата кандидати;

• Декларация, съгласие за обработване на личните данни – от двамата кандидати за ментори и от директора на училището;

• декларация за съгласие, подписана от директора на съответното училище, в което ще бъде сформиран отборът;

• автобиография на кандидатите за ментори (Europass формат) на български език.

Попълнените документи за кандидатстване се изпращат на електронна поща: konkurs@wcif-bg.org

Краен срок за кандидатстване:

Крайният срок за изпращане на документи е 1 октомври 2018 г.

Програма „Роботика за България“ стартира през 2015 г. като от тогава подкрепя създаването и развитието на 50 менторски екипа на отбори по роботика в цялата страна. В резултат – над 100 учители са развили уменията си като ментори на отбор по роботика, чрез които е стимулиран интереса към науката и технологиите на повече от 700 ученици от пети до десети клас.

Разделени в училищни отбори по роботика, учениците конструират и програмират роботи, които изпълняват социално значими мисии. В рамките на инициативата учениците разработват научно-изследователски проекти, свързани с опазване на околната среда. Добавена стойност на инициативата са придобитите у децата умения за работа в екип. Инициативата стимулира интереса на учениците към науката и технологиите и предоставя възможност за учене чрез преживяване.

Програма „Роботика за България“ е създадена по идея и инициатива на SAP Labs България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!