Цел на конкурса: Конкурсът има за цел да стимулира организациите, които получават или са получавали подкрепа от ФРГИ през годините, да споделят как се справят с предизвикателствата в своята работа и кои са успешните им истории.

Начин на кандидатстване:  Кандидатстването става чрез изпращане на снимка и/или есе.  Представител на една организация може да изпраща както снимка, така и есе. Представител на една организация не може да участва в конкурса с повече от три материала, независимо дали са снимки и/или есета.

Материалите трябва да отговарят на следните изисквания:

Есе                                     

-          есето трябва да представя постигната промяна в дадена посока, както и ролята на ФРГИ в нейното постигане;

-          есето трябва да бъде изпратено в word формат;

-          обемът на есето не трябва да надвишава 800 думи

-          файлът трябва да съдържа също: имената на автора;  името на организацията, която представлява;  програмата, по която организацията получава или е получава подкрепа от ФРГИ

Снимка

-          Снимките трябва да имат максимални размери 600/800, компресирана резолюция

-          Снимките трябва да бъдат във формат JPEG.

-          Имейлът със снимките трябва да съдържа също: заглавие на снимката; имената на автора; името на организацията, която представлява;  програмата, по която организацията получава или е получава подкрепа от ФРГИ

Как се кандидатства: Кандидатстването става чрез изпращане на материалите: снимка и/или есе, съобразени с изискванията по-горе. Материалите се изпращат на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 10 юли 2017 г.

Кой може да кандидатства: Конкурсът е отворен за всеки, който през годините е участвал в програмите и проектите на  ФРГИ.

Наградите:

Получените материали ще бъдат оценени от експертно жури.  Имената на победителите ще бъдат обявени по време на традиционната Годишна среща на организациите, подкрепени от ФРГИ, която тази година ще  се проведе в средата на юли  в град София.

Авторите на най-добрите произведения ще получат награди, както следва: първо място – таблет, второ място  и трето място - флаш памет.  

Сподели!