Стипендиантската програма “Study iT First” е насочена към първокурсници в IT специалности на всички български университети. Програмата има за цел да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, менторинг и възможност за стаж по специалността.

Кой може да кандидатства?

Програмата “Study iT First” е отворена за студенти 1-ви курс в IT специалност във висше учебно заведение в България, редовно обучение.

Защо да кандидатствате?

• Подпомагате следването си с месечна стипендия в размер на 400 лв. за една академична година.

• Придобивате ключови ИТ знания, умения и работни практики в корпоративна среда между 4 и 6 часа седмично в офиса на компанията със съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка.

• Получавате възможност да стартирате професионалната си кариера в SAP Labs България по време на лятната ваканция между първи и втори курс.

Как да кандидатствате?

Изпратете на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 10 октомври 2018 г. попълнени следните документи:

• Формуляр за кандидатстване и декларация към него;

• Декларация за обработка на личните данни;

• Документ (уверение) за записана текуща учебна година и отбелязана формата на обучение – редовно обучение и държавна поръчка (сканиран);

• Принт скрийн на оценките от приемния изпит или сканирана диплома за средно образование за кандидатите, приети с оценка от матура.

Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю в срок до 2 ноември. При невъзможност за лична среща такава може да бъде осъществена чрез Skype.

Кандидатите, одобрени за стипендия ще бъдат уведомени в срок до 15 ноември.

“Study iT First” се реализира от SAP Labs България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата стартира през 2015 г., а от тогава до сега са подкрепени 32 първокурсници да се фокусират върху академичното си образование и да придобият нови знания и умения в областта на софтуерната разработка.

Сподели!