Инициативата „Журналисти в училище“ вече шест поредни години среща ученическите въпроси с журналистическите отговори. Изявени български журналисти всяка година пътуват до различни точки на страната, за да разкажат на младите хора защо е важно да бъдат активни граждани, какво е да си журналист в България и как да познаят коя новина е фалшива.

Повишаването на медийната грамотност на подрастващите е основен фокус на инициативата. През годините отговор на въпроса как се разпознават фалшивите новини получиха близо  20 000 ученици от цялата страна.

Цели на инициативата:

 • да повиши медийната грамотност на ученици от горен курс на обучение;
 • да стимулира сформирането на гражданска позиция сред подрастващите;
 • да представи журналистиката като защитаваща правата и интересите на гражданите;
 • да провокира интереса на учениците към журналистическата професия.

Кой може да кандидатства?

Задължително условие за участие в конкурса е срещите да бъдат планирани с ученици в горен курс на обучение. С приоритет ще се разглеждат предложенията от населени места с до 100 000 жители. Необходимо е кандидатите да осигурят място за провеждане на срещата на територията на училището, като мястото зависи от предвидения брой участващи ученици. Срещите могат да се провеждат в периода: от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез попълване и изпращане на онлайн формуляр в срок до 20 март 2020 г. Формулярът е достъпен от бутона Кандидатствай в дясно. 

По какви критерии ще бъдат оценявани кандидатите?

 1. Мотивация за участие в инициативата
 2. Проявен интерес от страна на учениците
 3. Брой ученици, заявили участие в срещата (поне 50 ученици)
 4. Брой жители на населеното място, където се намира кандидатстващото училище (под 100 000 души)
 5. Предварително планиране (дата, място, времетраене, тема на срещата)

Важно: „Журналисти в училище“ се провежда в периода от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г. Моля, планирайте срещата в този период.

Как да разбера дали съм одобрен?

ФРГИ ще се свърже с одобрените кандидати на предоставените от тях контакти във формуляра за кандидатстване.

ФРГИ не предоставя мотиви за отказ от одобрение. Кандидатите участват в програмата доброволно и не могат да имат искания за компенсации по отношение на това участие. Чрез участието си в конкурса кандидатите дават изричното си съгласие с правилата и условията на конкурса. ФРГИ не отговаря на анонимни запитвания, коментари, бележки и др., както и не публикува имената на оценяващата комисия, с оглед избягване на конфликти и натиск.

График на инициативата:

 • Провеждане на конкурса: от 7 февруари 2020 г. до 20 март 2020 г.  
 • Провеждане на инициативата по места: от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г.

Избрани моменти от миналогодишното издание на инициативата, гледайтете във видеото по-долу.

Сподели!