„Роботика за България“ предоставя знания и умения на учители от цяла България, за да изградят училищни отбори по Роботика, в които учениците се превръщат в екипи от научни изследователи.

За кого е програмата?

Програмата е отворена за учители от цялата страна, бъдещи ментори на отбори. Няма изисквания към предмета, който те преподават. Задължително е да се кандидатства в екип от 2 учители, които да са преподаватели в едно и също училище. Препоръчително е владеенето на ангилийки език поне от един учител, член на кандидатстващия екип. Могат да кандидатстват учители както от общински, така и от частни училища. Повече подробности в указанията за кандидатстване.

Програма „Роботика за България“ осигурява:

  • обучения за менторите, включително присъствие на фестивал по роботика;
  • онлайн подкрепа относно правилата на състезанието, които са вдъхновени от First Lego League, конструирането и програмирането на робот LEGO Education (SPIKE Prime) събирането и анализ на информацията за научно-изследователските проекти;
  • обучение за работа в екип и менторство;
  • оборудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул SPIKE Prime и състезателно поле.

Защо да кандидатствате?

Ще бъдете част от създаването на следващото поколение млади хора с интерес към технологиите и науката, ще сте част от общност, работеща за въвеждането на нови образователните практики, ще може да получавате подкрепа от практици, ваши колеги, ще работите за повишаване на интереса на ученици от 10 до 16 – годишна възраст към науката и технологиите, ще допринасяте за формиране на мотивация за професионална реализация в областта на науката и технологиите.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени комплект документи (прикачени по-долу):

  • Формуляр за кандидатстване - един за двамата кандидати;
  • Декларация, съгласие за обработване на личните данни – от двамата кандидати за ментори и от директора на училището;
  • Декларация за съгласие, подписана от директора на съответното училище, в което ще бъде сформиран отборът;
  • Автобиография на кандидатите за ментори (Europass формат) на български език.

Попълнените документи за кандидатстване се изпращат на електронна поща: konkurs@frgi.bg

Краен срок: 15 - ти май 2023 г. включително.

Програма „Роботика за България“ стартира през 2015 г. и до момента благодарение на нея повече от 220 учители са част от общността на менторите. Със своята работа, те са достигнали до над 2500 свои ученици. Вече имаме и съдии и помощник ментори, бивши участници в отбори по роботика.

Програма „Роботика за България“ е насочена към обучение на ментори и създаване на отбори по роботика в концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL). Целта е да се стимулира интереса на учениците от 10 до 16 годишна възраст към науката и технологиите. Програмата се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФРГИ), по идея и с подкрепата на развойния център на SAP в България.

Сподели!