Програмата „Роботика за България“ е насочена към обучение на ментори и създаване на отбори по роботика в концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL). Програмата има за цел да подготви и организира училищни отбори по роботика по концепцията FIRST LEGO League. По забавен и интерактивен начин ще се насърчи интереса на учениците към науката и технологиите и ще им се даде възможност да работят в екип като истински изследователи.

Програмата подпомага:

  • учители, които имат желание да развиват своите умения като ментори на отбор по роботика
  • създаването на отбори по роботика в училищата по концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League
  • развиването на умения сред учениците в областта на науката и технологиите и работата в екип чрез практически занимания.

Кой може да кандидатства? 

Програмата е отворена за учители от цялата страна, бъдещи ментори на отбори. Задължително е един менторски екип да бъде съставен от двама учители, които да са преподаватели в едно и също училище. 

Защо да кандидатствате?

  • Получавате специализирано онлайн обучение;
  • Получавате онлайн подкрепа относно правилата на състезанието First Lego League, конструирането и програмирането на робот Lego Mindstrom, събирането и анализ на информацията за изследователските проекти, както и обучение за работа в екип и менторство;
  • Получавате обoрудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и състезателнo поле.
  • Получавате възможност да участвате с отбора на финалния фестивал в София, при отлично представяне на регионалните състезания.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени: 

  • формуляр за кандидатстване
  • декларация за съгласие и автобиографии на кандидатите за ментори
  • декларация за съгласие от Директора на училището

Попълнените документи за кандидатстване се изпращат на електронна поща: konkurs@wcif-bg.org 

Краен срок за кандидатстване:

Крайният срок за изпращане на документи е 1 октомври 2017 г. 

Програма „Роботика за България“ стартира през 2015 г., като от тогава подкрепя създаването и развитието на 32 менторски екипа на отбори по роботика в цялата страна. В резултат - повече от 65 учители са развили уменията си като ментори на отбор по роботика, чрез които е стимулиран интереса към науката и технологиите на повече от 200 ученици от пети до десети клас. Програма „Роботика за България“ е създадена по идея и инициатива на SAP Labs България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!